Wednesday, October 2, 2013

"Töö saviväljal" meetodi tutvustus

Foto autor Janne Lass.   http://lass.eePraktika Eestis...

Meetodiga „Töö saviväljal“ tutvuti Eestis esmakordselt 2004. aastal Tallinna Ülikooli poolt korraldatud rahvusvahelise kunstiteraapiate sümpoosiumi raames. Meetodit tutvustas kunstiterapeut Anna Dorthea Brockmann, kes on pedagoogika ja terviseedenduse emeriitprofessor Bremeni Ülikoolis Saksamaal.


2006. – 2007. aastal toimus dr Brockmanni ja Marie-Luise Geissi juhendamisel selle meetodi esimene väljaõppekursus Eestis.
http://www.tonfeld-nord.de/ 

2013 a. oktoobris   lõpetasid  üksteist spetsialisti (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, eripedagoogid, kunsti- ja loovterapeudid) järjekorras teise, kaks ja pool aastat kestnud väljaõppekursuse Eestis. Juhendajaks oli Marie-Luise Geiss Saksamaalt. Lõpetajatele on väljasatud  Institut für Haptische Gestaltbildung Nord poolt pädevust tõendav sertifikaat.
2014. aasta lõpus alustas uus väljaõppe grupp, kus õpib 12 tulevast terapeuti.
Kontaktid leiad Tallinna Perekeskuse kodulehelt Meetodi  tekkelugu......

Töö saviväljal on loodud professor Heinz Deuseri poolt möödunud sajandi 80-ndatel aastatel. Peamine psühholoogiline ja pedagoogiline taust on võetud humanistlikust psühholoogiast 
(A. Maslow) ja C. G. Jungi psühholoogilisest kontseptsioonist. 
Teoreetilises lähenemises ühendas H. Deuser J. Piaget lapse kognitiivse arengu staadiumite, D. W. Winnicoti objektsuhete, J. Bowlby seotuse- ja C. G. Jungi sümbolite, arhetüüpide ning müütide teooriad.

Vaata H.Deuseri poolt tehtud filmi  ühe poisi protsessist siit:
www.youtube.com/watch?v=M1dfkBU3uQU


Meetodi kirjeldus...

Töö saviväljal ehk "savitöö" (Arbeit am Tonfeld)  on  meetod, mille abil soovitakse parandada inimese arusaamist endast ja oma tunnetusprotsessidest (eneseteadvus).

Savitöö tulemusena inimene suhestab end ümbritseva keskkonnaga kindlamalt ning pikaajalises perspektiivis paraneb tema
 •  liigutuste koordinatsioon ning kogu keha tasakaal,
 • emotsionaalne tasakaal,
 • keskendumisvõime või vastupidistes olukordades tema võime  olla avatud,
 • võime luua ning säilitada suhteid teiste inimestega,
 • teadvustatud leppimine erinevate olukordadega. 

Meetodi läbivaks jooneks on alateadlike liigutuste lubamine, mille tulemusena savitöös osaleja loob kontakti materjaliga (savi), mis on sel hetkel tema jaoks vahendajaks, esindades ümbritsevat keskkonda. Savitöös osaleja loob materjali kasutades suhte enda ning keskkonnaga.
Töös kasutatakse käsi, mis on otseses kontaktis saviga. Savitöö on kehaline, st. savitöös osaleja puudutab ise materjali ning tunnetab savi puudutust, luues seega kontakti, mis on tuntav nii kehaliselt kui vaimselt. 

Savitöö protsessi kirjeldus...

Savitöö on  loovprotsess, mis annab võimaluse oma tundeid kehaliselt välja reageerida – savi saab siluda, haarata, eraldada, suruda. 
Savitöös saab väljendada oma jõudu,  kurbust, viha jms tundeid, seejuures kartmata, et materjal avaldaks vastupanu või saaks haiget.

Savitöö soodustab inimese aju arengut, kuna kahe käega tööd tehes „suhtlevad“ omavahel ka  vasak ja parem ajupoolkera, tänu millele paranevad erinevate ajukeskuste vahel olemasolevad seosed.

Liigutuste suund ja aktiivsus ning loodavad vormid, sealhulgas esitatud olukorrad inimestevahelistest suhetest, on savitöös osaleja õigus ja tema alateadlik või teadvustatud valik. 
Teda protsessis saatev isik (terapeut) loob selleks võimalused, suunates vajadusel  savitöös osalejat selliselt, et esitatud olukordade lahendamine toimub savitöös osaleja enda poolt. 

Protsessis on lubatud savitöös osaleja emotsionaalsus pingete maandamiseks, kasutades vahendina savi, mida võib kasutada endale  parimal sobival viisil.

Saatja (terapeudi) roll savitöös...


Meetodi rakendamine põhineb usalduslikul suhtel savitöös osaleja ning teda saatva isiku (terapeut) vahel. 
Saatev isik (terapeut) on kohustatud hoidma temale protsessis avaldatud savitöös osaleja eraeluga seotud teavet konfidentsiaalsena, välja arvatud olukordades, kus teabe mitteavaldamine võib olla ohtlik savitöös osaleja või kolmandate isikute tervisele või elule. 
Saatja (terapeut) jälgib savitöös osaleja liigutusi, nende intensiivsust ja suunab vajadusel savitöös osalejat selliselt, et savitöö tulemus rahuldaks teda. 
Meetodi rakendamisel on tähtis roll protsessi erinevatel etappidel, mille läbimist savitöö saatja jälgib ja vajadusel suunab savitöös osalejat.


Meetodist on kirjutanud raamatu kunstiterapeut Cornelia Elbrecht  (2011)  "Trauma Healing at the Clay Field: A Sensorimotor Art Therapy Approach"
http://books.google.ee/books?id=6xVqdX-47aIC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=true

30.01.2015  räägivad Tallinna TVs saates MAATRIK   Tallinna Perekeskuse psühholoogid ja Marie Luise Geiss oma tööst lähemalt
http://www.tallinnatv.eu/index.php/saated-sarjad/ajaviide/maatriks
 


Savitöö kestvus...

Töö saviväljal on pikaajaline protsess, koosnedes minimaalselt kümnest (10) kuni ühe tunni (60 minutit) pikkusest individuaaltöö sessioonist.

 
        Foto autor Janne Lass.   http://lass.ee

Eesmärk...

Savitöö eesmärk on tasakaalu saavutamine. Selle  tulemusena  on savitöös osaleja võimeline savitööd jätkama ning rahuldama vajadusi enese poolt loodud olustikus  nii saviväljal kui ka väliskeskkonnas.  


Kellele ja kuidas savitöö sobib...

Töö saviväljal  meetodit kasutatakse nii  lastega kui ka täiskasvanutega.

Savitöö on kasutusel nii teraapilises (kriisiabis, taastusravis, traumajärgses ravis, suhtehäiretes) kui ka pedagoogilises töös.

Savitöö aitab last eelkõige siis, kui on:
 •      nõrk sensoorne tundlikkus
 •      raskused liigutuste koordinatsioonis
 •      nõrk käte motoorika  
 •      raske mõista ja kontrollida oma emotsioone
 •      hüperaktiivsus, keskendumisraskused,
 •      ärevushäired, depressiivsus
 •      psühhosomaatilised sümptomid

Meetod sobib hästi  ka erivajadustega inimeste arengu toetamiseks.


    Foto autor Janne Lass.    http://lass.ee 


Oled oodatud savitööle...


Elu toob meile mõnikord katsumusi.
Trauma, raske haigus, erivajadus, või suur muudatus elus võib põhjustada mitmeid ebameeldivaid tundeid, stressi, hirmu, depressiooni, leina. 
  
Sellistel hetkedel vajame enda kõrvale inimest, kes oleks lihtsalt olemas ning  juhendaks meid kehalise ja  hingelise tervenemise teekonnal. 

Aitan Sul  vaadata teistsuguse  pilguga minevikku, olevikku ja tulevikku.
 
Loov, senisest erinev lähenemine eluraskustele, võib muuta Sinu arusaamist iseendast ja maailmast.  
Loov tegevus annab jõudu, tervedab suhteid, toob rahu südamesse ja rõõmu Su ellu.  


Olen Sulle ja Su lapsele toeks individuaalses enesearengutöös „Töö saviväljal“ meetodiga.Tänan Sind, et tulid siia lehele!

   Foto autor Janne Lass http://lass.ee

 

Võta minuga ühendust:


Kirjuta  kylle@avitus.ee; kylle@rumfeld.ee
Helista  5108941


Külle Kadarik 

http://www.avitus.ee/iseendale/individuaalne-noustamine 


      Foto autor Janne Lass.   http://lass.ee


 • Postituses on kasutatud meetodi "Töö saviväljal" tutvustmiseks psühholoog Anni Vaheri ja  Elen Veski poolt koostatud tekste.
 •  Fotod on lavastuslikud ja tehtud  Janne Lass  fotostuudios